На домашнюю страницу
О
| ИСС "Налоги и бухучет"  | Бланки | О нас
СПИСОК БЛАНКОВ

Уважаемый пользователь!

Научно-производственное предприятие "Оберон" предоставляет возможность БЕСПЛАТНО скачать с FTP-сервера наиболее актуальные бланки бухгалтерского учета и отчетности. На данный момент представлено более 500 бланков.
Более полный перечень бланков содержится в ИСС "Налоги и бухучет"

Желаем Вам успехов в работе!


Тематики:
1. Первичные бланки.
2. Регистрационные.
3. ГНИ.
4. Пенсионный фонд.
5. Органы статистики.
6. Фонд занятости.
7. Банк.
8. Облавтодор.
9. Органы соцстраха.
10. Охрана среды.
11. Гос. казначейство.
12. ГКЦБФР.


3. Г Н И
№ п/п Название Форма Вид Примечания
1. Акт інвентаризації акцизних марок - Word -
2. Акт інвентаризації алкогольних напоїв (тютюнових виробів) - Word -
3. Акт звірки розрахунків по платежах в бюджет 23 Word -
4. Баланс 1 за ДКУД Word Бланк в редакции приказа № 989 от 25.11.2002 г
5. Баланс 1 за ДКУД Excel Бланк в редакции приказа № 989 от 25.11.2002 г
6. Баланс (додаток 1 до Інструкції про складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України) - Excel -
7. Вiдомiсть про облік балансової вартості матерiальних активів - Word -
8. Відомість про балансову вартість товарних запасів - Word -
9. Відомості про балансову вартість матеріальних ресурсів і малоцінних предметів - Word -
10. Відомості про наявність документів на землю дод 1 Word -
11. Декларація з податку на доходу (прибуток) страховика - Word Бланк в редакции приказа № 205 от 07.04.04 г
12. Декларація з податку на прибуток банку - Word Наказ ДПА України № 473 від 24.10.05 г
13. Декларація з податку на прибуток підприємства - Word Зміни згідно наказу ДПА України № 448 от 12.10.05 г
14. Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами - Word -
15. Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари - Word -
16. Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 200 __ року або за інший період звітного року 1 Word -
17. Довiдка про вiдсутнiсть за межами України валютних цiнностей та майна - Word -
18. Довiдка про проведення декларування валютних цiнностей, доходiв та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами - Word -
19. Довідка №______ про попередню перевірку податкової декларації по податку на додану вартість - Word -
20. Довідка для здійснення операцій купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України при розрахунках з нерезидентами за торговельними операціями - Word -
21. Довідка здійснення операцій купівлі іноземної валюти на УМВБ та КМВБ та оплати платіжних документів у вільно конвертованій валюті на виконання зобов'язань перед нерезидентами - Word -
22. Довідка про взяття на облік платника податків 4-ОПП Word Бланк в редакции приказа № 149 от 03.04.02 г
23. Довідка про видачу квитанційних книжок - Excel -
24. Довідка про використані розрахункові книжки - Excel -
25. Довідка про додаткові витрати, які підлягають компенсації за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі за станом на - Excel -
26. Довідка про зняття з обліку платника податків 12-ОПП Word Бланк в редакции приказа № 195 от 14.05.2001 г
27. Довідка про опломбування РРО - Excel С изменениями, внесенными приказом № 248 от 28.04.200
28. Довідка про придбання розрахункових книжок - Excel -
29. Довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій дод.6 Excel С изменениями, внесенными приказом N 248 от 28.04.200
30. Довідка про реєстрацію розрахункових книжок - Excel -
31. Довідка про резервування фіскального номера РРО - Excel С изменениями, внесенными приказом N 248 от 28.04.2004 г
32. Довідка про самостійне нарахування платником податку на прибуток штрафу у розмірі десяти відсотків суми недоїмки, яка виникла в результаті виявлення таким платником податку помилок, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації* - Word -
33. Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій - Excel -
34. Довідка про суми єдиного податку, які збільшують або зменшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах - Word -
35. Довідка про суми ПДВ, які збільшують або зменшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах - Word -
36. Довідка про суми акцизного збору (до розрахунку акцизного збору за __________ 200__року), які збільшують або зменшують податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах - Word -
37. Довідка про суми акцизного збору (до розрахунку акцизного збору за __________ 200__року), які збільшують або зменшують податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах - Excel -
38. Довідка про суми зібраного та перерахованого до міського бюджету ринкового збору, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах - Word См. бланк "Податковий розрахунок ринкового збору
39. Довідка про суми зібраного та перерахованого збору за паркування автотранспорту, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах - Word См. бланк "Податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту
40. Довідка про суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання у результаті виправлення самостійно виявленої помилки в попередніх звітних періодах - Word -
41. Довідка про суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання у результаті виправлення самостійно виявленої помилки в попередніх звітних періодах - Excel -
42. Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах - Word -
43. Довідка про суму виплаченого доходу і утриманого податку у 200__ році не за місцем основної роботи, у т. ч. за сумісництвом та цивільно-правовими договорами 2 Word Новая действующая редакция от 28.12.2001 г., приказ № 52
44. Довідка про цільове використання коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань - Word -
45. Довідка про цільове використання спирту етилового виробником лікарських засобів - Excel -
46. Заява для фізичних осіб (суб'єктів підприємницької чи приватної діяльності) 5-ОПП Word Бланк в редакции приказа № 195 от 14.05.2001 г
47. Заява для юридичних осіб (філій) 1-ОПП Word Бланк в редакции приказа № 149 от 03.04.02 г
48. Заява на одержання патенту про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян - Word -
49. Заява на отримання Довідки для здійснення операцій купівлі іноземної валюти на УМВБ та КМВБ та оплати платіжних документів у вільно конвертованій валюті на виконання зобов'язань перед нерезидентами - Word -
50. Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість 3-ПДВ
дод.3
Excel -
51. Заява про вибір квартальнго звітного (податкового) періоду дод. 1 Excel -
52. Заява про видачу свiдоцтва про право сплати єдиного податку - Word -
53. Заява про виключення з Реєстру платника податку на додану вартість 3-Р Word -
54. Заява про внесення місць зберігання алкогольних напоїв (тютюнових виробів) до Єдиного державного реєстру - Word -
55. Заява про встановлення податкового періоду - Word -
56. Заява про зняття з обліку платника податку 8-ОПП Word Бланк в редакции приказа № 195 от 14.05.2001 г
57. Заява про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) 9-ОПП Word Бланк в редакции приказа № 195 от 14.05.2001 г
58. Заява про повернення суми бюджетного відшкодування Додаток 4 Excel -
59. Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності - Word Бланк в редакции приказа № 521 от 28.12.01 г
60. Заява-розрахунок на придбання акцизних марок під інвентаризаційні залишки - Word -
61. Заявка-розрахунок на придбання марок гербового збору - Word -
62. Звіт про надходження та використання спирту етилового - Word -
63. Звіт "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності" 1-ПП Excel -
64. Звіт про використання води 2-ТП Word -
65. Звіт про використання коштів, нарахованих (отриманих) у складі ціни продажу електричної енергії у вигляді цільової надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому ри - Word -
66. Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) ЗВР-1 Excel Бланк в редакции приказа № 248 от 28.04.04 г
67. Звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів - Word Додаток 1 до Порядку надання звітів про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів
68. Звіт про власний капітал 4 за ДКУД Word -
69. Звіт про доходи, одержані учасниками договору про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи - Word -
70. Звіт про надходження та використання спирту виробниками спиртовмісної продукції 2-РС (місячна) Word -
71. Звіт про надходження та використання спирту виробниками спиртовмісної продукції 2-РС (місячна) Excel -
72. Звіт про обсяг отриманих підакцизних товарів (продукції), нараховану та сплачену до бюджету суму акцизного збору покупцями (одержувачами) таких підакцизних товарів (продукції) - Word -
73. Звіт про обсяг переданих товарів, ввезених (імпортованих) в інтересах суб'єктів підприємницької діяльності, і утриману суму акцизного збору - Word -
74. Звіт про обсяг продажу ввезених (імпортованих) підакцизних товарів (продукції) та розміри одержаних з покупців і перерахованих до бюджету сум акцизного збору - Word -
75. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту 1-РС (місячна) Word -
76. Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв Форма 2-PC квартальна в розрізі місяців Excel Наказ ДПА України № 449 від 13 жовтня 2005р.
77. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту 1-РС (місячна) Excel Наказ ДПА України № 449 від 13 жовтня 2005р.
78. Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів Форма 3-PC квартальна в розрізі місяців Excel Наказ ДПА України № 449 від 13 жовтня 2005р.
79. Звіт про обсяги закупівлі та реалізації алкогольних напоїв 1-ОА Excel -
80. Звіт про пільги на земельний податок дод 2 Word -
81. Звіт про результат річних перерахунків прибуткового податку з громадян за 200__ р. - Word -
82. Звіт про результати діяльності виконавця довгострокових договорів (контрактів) 1-ддз Word -
83. Звіт про рух грошових коштів 3 за ДКУД Word -
84. Звіт про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку 1-ПП Word Отменен с 08.08.2004 г.
85. Звіт про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку 1-ПП Excel Отменен с 08.08.2004 г
86. Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства - Word Бланк в редакции приказа № 133 от 28.03.2002 г
87. Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства - Excel Бланк в редакции приказа № 133 от 28.03.2002 г
88. Звіт про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів - Word Изменен. См. бланк в редакции приказа № 140 от 29.03.02 г
89. Звіт про фінансові результати 2 за ДКУД Word Изменен. См. бланк в редакции приказа № 989 от 25.11.2002 г
90. Звіт про фінансові результати 2 за ДКУД Word Бланк в редакции приказа № 989 от 25.11.2002 г
91. Звіт про фінансові результати 2 за ДКУД Excel Бланк в редакции приказа № 989 от 25.11.2002 г
92. Звіт про фінансові результати (додаток 2 до Інструкції про складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України) - Excel -
93. Звіт суб'єкта малого пiдприємництва - фiзичної особи - платника єдиного податку - Word Изменен. Смотри новую редакцию
94. Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку - Word Бланк в редакции приказа № 521 от 28.12.01 г
95. Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку - Excel Бланк в редакции приказа № 521 от 28.12.01 г
96. Зведений розрахунок суми земельного податку - Word См. нову редакцию - бланк "Податковий розрахунок земельного податку
97. Згода - Word -
98. Инвентаризаційна картка платника податку на додану вартість - Excel -
99. Информаційна довідка - Word -
100. Информація про відвантаження продукції на експорт і надходження валютної виручки на рахунок - Word -
101. Информація про види діяльності та ліцензії 1-ОПП (додаток 4) Word -
102. Информація про головне підприємство 1-ОПП (додаток 2) Word -
103. Информація про об'єкти підприємства 1-ОПП (додаток 3) Word -
104. Информація про плату імпортної продукції та надходження товарів за квартал _____ - Word -
105. Информація про філії, відділення та інші відокремлені підрозділи 1-ОПП (додаток 1) Word -
106. Облікова картка 1-ДР Word -
107. Отчет о результатах годовых перерасчетов подоходного налога с граждан за 200__ г. - Word -
108. Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2004 року) дод.1 Word -
109. Перерахунок податкового зобов'язання збору за користування радіочастотним ресурсом України за минулий період додаток Excel Утвержден приказом № 157 от 25.04.2005
110. Повідомлення юридичної особи щодо сплати консолідованого податку на прибуток - Word Отменен приказом № 200 от 30.04.03 г
111. Повідомлення від платника податків про відкриття (закриття) рахунку в установі банку - Word -
112. Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства - Excel -
113. Повідомлення про надання дозволу на початок ведення гірничих робіт суб'єкту підприємницької діяльності - користувачу надр - Word -
114. Повідомлення про подання платником податків заяви про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) 11-ОПП Word Бланк в редакции приказа № 195 от 14.05.2001 г
115. Повідомлення про результати розрахунку авансового внеску податку на прибуток за - Word Отменен приказом № 42 от 29.01.03 г
116. Податкова декларація з податку на додану вартість - Word Бланк в редакции приказа № 466 от 30.09.2003 г
117. Податкова декларація з податку на додану вартість - Excel Бланк в редакции приказа № 466 от 30.09.2003 г
118. Податкова декларація з податку на додану вартість - Excel С изменениями, внесенными приказом от 28.02.2005 № 90
119. Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена) - Word Бланк в редакции приказа № 466 от 30.09.2003 г
120. Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена) - Excel Бланк в редакции приказа № 466 от 30.09.2003 г
121. Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена) - Excel С изменениями, внесенными приказом от 28.02.2005 № 90
122. Подадкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності - Excel Наказ ДПА України № 588 від 20 грудня 2005р.
123. Податкова декларація про збір за використання радіочастотного ресурсу України - Excel Бланк в редакции приказа № 169 от 26 марта 2004 г
124. Податкова декларація про збір за користування радіочастотним ресурсом України - Excel С изменениями согласно приказу № 157 от 25.04.2005 г
125. Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями - Word Бланк в редакции приказа № 153 от 03.04.03 г. См. новую редакцию
126. Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями - Word Бланк в редакции приказа № 594 от 10.12.03 г. См. новую редакцию
127. Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями - Word Бланк в редакции приказа № 81 от 09.02.04 г
128. Податковий звіт про прибуток, що звільняється від оподаткування, підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного - Word -
129. Податковий звіт про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи - Word -
130. Податковий розрахунок збору з власників собак - Word -
131. Податковий розрахунок збору з власників собак - Excel -
132. Податковий розрахунок збору з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі та іподромі - Word -
133. Податковий розрахунок збору за виграш на бігах на іподромі - Word -
134. Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища - Word Бланк с изменениями, внесенными приказом N 383/587 от 07.10.200
135. Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища - Excel утв. приказом № 111 от 17.03.2005
136. Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища - додаток додаток Excel утв. приказом № 111 от 17.03.2005
137. Податковий розрахунок збору за право використання місцевої символіки - Word -
138. Податковий розрахунок збору за право використання місцевої символіки - Excel -
139. Податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту - Word -
140. Податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту - Excel -
141. Податковий розрахунок збору за проведення гастрольних заходів - Word -
142. Податковий розрахунок збору за проведення гастрольних заходів - Excel -
143. Податковий розрахунок збору за участь у бігах на іподромі - Word -
144. Податковий розрахунок земельного податку - Word -
145. Податковий розрахунок комунального податку - Word -
146. Податковий розрахунок комунального податку - Excel -
147. Податковий розрахунок курортного збору - Word -
148. Податковий розрахунок курортного збору - Excel -
149. Податковий розрахунок податку з реклами - Word -
150. Податковий розрахунок податку з реклами - Excel -
151. Податковий розрахунок резидента, що виплачує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб - Word -
152. Податковий розрахунок резидента, що виплачує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб - Excel -
153. Податковий розрахунок рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат наказ № 610 ДПА України від 28.12.2005 Excel -
154. Податковий розрахунок ринкового збору - Word -
155. Податковий розрахунок ринкового збору - Excel -
156. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку 1ДФ Word -
157. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку 1ДФ Excel -
158. Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку - Excel -
159. Примітка "Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках" додаток 3 Excel -
160. Примітка "Рахунки довірчого управління" додаток 4 Excel -
161. Примітки до річної фінансової звітності 5 за ДКУД Word Бланк в редакции приказа № 989 от 25.11.2002 г. См. новую редакцию
162. Примітки до річної фінансової звітності 5 за ДКУД Word Бланк в редакции приказа № 602 от 28.10.03 г
163. Протокол проведення відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податків - Word -
164. Расчет авансовых взносов налога на прибыль филиалов и юридического лица - Word -
165. Расчет платежей в бюджет по гостиничному сбору - Word Отменен решением IV сессии XXIV созыва от 19.06.2002 г. с 01.07.2002 г. См. новую редакцию.
166. Расчет сбора за право на использование местной символики при реализации продукции (работ, услуг) с местной символикой - Word Отменен решением IV сессии XXIV созыва от 19.06.2002 г. с 01.07.2002 г. См. новую редакцию.
167. Расчет собранного и перечисленного сбора за парковку автотранспорта - Word См. новую редакци
168. Расчет суммы собранного и перечисленного в городской бюджет рыночного сбора - Word См. новую редакци
169. Реєстраційна заява 1-ПДВ
дод.1
Excel -
170. Реєстраційна заява платника податку на додану вартість 1-Р Word -
171. Реєстраційне посвідчення - Word С изменениями, внесенными приказом N 248 от 28.04.2004 г
172. Розрахунок - Word Бланк в редакции приказа № 170 от 18.04.2001 г
173. Розрахунок збору у вигляді цільової надбавки до діючого тариіу на електричну і теплову енергію - Excel У ред. наказу ДПА України № 435 від 01.10.05
174. Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларацiї - Word -
175. Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларацiї - Excel -
176. Розрахунок податкових зобов'язань при виплаті прибутку нерезиденту - Word Изменен. См. бланк в редакции приказа № 140 от 29.03.02 г
177. Розрахунок - повідомлення розподілу консолідованого податку між юридичною особою та філіями - Word Отменен приказо № 200 от 30.04.03 г
178. Розрахунок авансових внесків податку на прибуток філій та юридичної особи - Word Отменен приказо № 200 от 30.04.03 г
179. Розрахунок акцизного збору дод. 3 Word Бланк в редакции приказа № 252 от 29.05.03 г
180. Розрахунок акцизного збору дод. 3 Excel Бланк в редакции приказа № 252 от 29.05.03 г
181. Розрахунок акцизного збору дод.1 Word Бланк в редакции приказа 316 от 07.06.2004
182. Розрахунок акцизного збору дод.3 Excel С изменениями, внесенными приказом № 144 от 19.04.2005 г
183. Розрахунок бюджетного вiдшкодування - Word -
184. Розрахунок відокремлених валових доходів, оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво на підставі складання відокремленого балансу фінансово-господарської д - Word -
185. Розрахунок відрахувань частини плати за транзит газу через територію України - Word -
186. Розрахунок видатків по виплаті компенсації і наданню пільг громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - Word -
187. Розрахунок експортного відшкодування - Word Бланк в редакции приказа № 63 от 02.02. 04 г
188. Розрахунок експортного відшкодування - Excel Бланк в редакции приказа № 63 от 02.02. 04 г
189. Розрахунок експортного відшкодування дод.1 Excel -
190. Розрахунок з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються на родовищах з ваковидобувними та виснаженими запасами - Excel -
191. Розрахунок з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються на території України - Excel -
192. Розрахунок збору за геологорозвідувельні роботи, виконані за рахунок державного бюджету - Word Действующая редакция бланк
193. Розрахунок збору за користування водами для потреб водного транспорту - Word Бланк в редакции приказа № 47/20/37/28 от 23.01.2002 г
194. Розрахунок збору за право на використання місцевої символіки при реалізації продукції (робіт, послуг) з місцевою символикою - Word Действующий с 01.07.2002 г. См. бланк "Податковий розрахунок збору за право використання місцевої символіки
195. Розрахунок збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики - Word Бланк в редакции приказа № 47/20/37/28 от 23.01.2002 г
196. Розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду - Word -
197. Розрахунок збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію (для електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії, та теплової енергії) - Word -
198. Розрахунок земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку дод 4 Word -
199. Розрахунок земельного податку на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів дод 6 Word -
200. Розрахунок комунального податку - Word Действующий (с изменениями от 30.04.2003 N 66/03). См. бланк "Податковий розрахунок комунального податку
201. Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється податковим органом - Word Бланк с изменениями (согласно приказа № 180 от 25.04.2001г.
202. Розрахунок платежів до бюджету по готельному збору - Word Отмене
203. Розрахунок плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин - Word Бланк в редакции приказа № 9/10/14/11 от 09.01.02 г
204. Розрахунок плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин - Excel Бланк в редакции приказа № 9/10/14/11 от 09.01.02 г
205. Розрахунок плати за користування надрами для видобування вугілля кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії, гірничо-хімічної, гірничо- рудної та будівельної сировини - Word Бланк в редакции приказа № 8/9/13/109 от 09.01.02 г
206. Розрахунок плати за користування надрами для видобування золоторудної (золото-поліметалічної) сировини - Word См. бланк в редакции приказа № 467/998/578/478 от 26.11.02 г
207. Розрахунок плати за користування надрами для видобування золоторудної (золото-поліметалічної) сировини та бурштинової руди - Word Бланк в редакции приказа № 467/998/578/478 от 26.11.02 г
208. Розрахунок плати за користування надрами для видобування мінеральної підземної води - Word Бланк в редакции приказа № 8/9/13/109 от 09.01.02 г
209. Розрахунок плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, природного газу (в тому числі супутнього при видобутку нафти), титанової та титано-цирконієвої руди, підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мул - Word Бланк в редакции приказа № 467/998/578/478 от 26.11.02 г
210. Розрахунок плати за користування надрами для видобування нафти, кондесату, природного газу (в тому числі супутнього при видобутку нафти), підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу - Word Бланк в редакции приказа № 8/9/13/109 от 09.01.02 г. См. бланк в редакции приказа № 467/998/578/478 от 26.11.02 г
211. Розрахунок плати за користування надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне каміння) та облицьовувальних матеріалів) - Word Бланк в редакции приказа № 8/9/13/109 от 09.01.02 г
212. Розрахунок по рентній платі за нафту і природний газ, що видобуваються на території України - Word -
213. Розрахунок погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість - Word -
214. Розрахунок погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість - Excel -
215. Розрахунок податкових зобов'язань при виплаті прибутку нерезиденту - Word Бланк в редакции приказа № 140 от 29.03.02 г
216. Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства - Word См. новую редакци
217. Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства - Word Бланк в редакции приказа № 599 от 15.12.2003 г
218. Розрахунок рентної плати за транзитне транспортування природного газу територією України - Word -
219. Розрахунок рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України - Word -
220. Розрахунок рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами - Word -
221. Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою - Word Бланк в редакции приказа № 318 от 27.06.03 г
222. Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою - Excel Бланк в редакции приказа № 318 от 27.06.03 г
223. Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою - Excel В редакции приказа от 20.04.2005 № 145
224. Розрахунок сум збору до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення - Word -
225. Розрахунок сум, що вносяться до бюджету підприємством-монополістом у звязку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці - Word -
226. Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку дод 5 Word -
227. Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення дод 3 Word -
228. Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів - Word -
229. Розрахунок частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності у 2005 році. (зарєєстровано в Мін. юстиції України 7.09.2005 за № 1003/11283). - Excel -
230. Розрахунок частки бюджетного вiдшкодування - Word -
231. Розрахунок частки бюджетного вiдшкодування - Excel -
232. Розрахунок частки бюджетного вiдшкодування дод.3 Excel -
233. Справка по заработной плате - Word -
234. Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої) додаток 4 Word -
235. Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої) додаток 4 Excel -
236. Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої) додаток 6 Excel -
237. Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок додаток 3 Word Бланк в редакции приказа № 63 от 02.02.04 г
238. Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок додаток 5 Excel -
239. Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок - Word Додаток до Порядку складання декларації з податку на доходи (прибуток) страховик
240. Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок - Word Додаток до Порядку складання декларації з податку на прибуток банк
241. Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок - Word Додаток до Порядку складання Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особо
242. Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок - Excel Додаток до Порядку складання Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особо
243. Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок - Excel Із змінами згідно наказу № 145 від 20.04.2005 (Додаток до Порядку складання Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою
244. Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самотійно виявлених помилок - Word Додаток до Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємств
245. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва 1-м Word Бланк с изменениями, внесенными приказом № 101 от 24.02.2001г
246. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва 1-м Excel Бланк с изменениями, внесенными приказом № 101 от 24.02.2001г
247. Форма розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку дод 2 Word См. "Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку
248. Форма розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку дод 1 Word См. "Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку

|| Вверх ||Все права на материалы, размещенные на нашем сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
При цитировании и использовании материалов ссылка на НПП "Оберон" обязательна.
Дизайн: Кулик Роман